BOUW INDUSTRIE

mvo

De Vlint groep profileert zich als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Niet alleen winst maken is een doel, ook het streven naar positieve effecten op mens en milieu spelen een belangrijke rol bij de bedrijfsvoering van Vlint. Dat houdt in dat wij een duurzame relatie willen aangaan met opdrachtgevers en personeel. Niet alleen het ondernemen voor dit moment/ korte termijn, maar ook het ondernemen voor in de toekomst is een doel dat Vlint samen met het personeel en opdrachtgevers nastreeft. Daarbij spelen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame producten een belangrijke rol. Vlint profileert zich als een ‘groene’ leverancier om zorg te dragen voor kwaliteit voor mens en milieu, voor nu en in de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling neemt een grote plaats in binnen de onderneming. Medewerkers worden gestimuleerd en stimuleren elkaar om zich te ontplooien.
 
Bedrijfscode
Binnen onze organisatie zijn bedrijfsregels opgesteld ten behoeve van het gedrag van medewerkers. Daarnaast zullen werknemers zich tevens houden aan de voorschriften van de opdrachtgever.
 
De bedrijfscode omvat het volgende:
 
Missie
“Vlint is een technisch georiënteerde onderneming die zich vanuit een centrale organisatie bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en beheren van producten en diensten voor haar specifieke marktgebieden. Met haar activiteiten wil Vlint een sterke partner zijn voor haar afnemers en een solide basis bieden aan haar medewerkers.”
 
Visie
Continuïteit
Vlint streeft een continuïteit na welke een solide basis voor haar onderneming biedt. De continuïteit kan worden gegarandeerd door kwalitatief goed werk te leveren voor een weloverwogen prijs. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij meewerken aan de continuïteit van de onderneming. Dat houdt ondermeer in dat er niet vanuit eigen belang wordt gehandeld, maar vanuit het belang van de onderneming. Alle activiteiten welke in strijd zijn met de missie van Vlint zullen worden besproken met de betreffende medewerker(s) om herhaling en fouten te voorkomen.
 
Transparantie
De onderneming streeft naar een goede en zorgvuldige omgang met haar klanten. In overleg met de opdrachtgever wordt een zo goed mogelijk eindresultaat verkregen en tevens wordt er naar gestreefd dat het eindresultaat in goede harmonie wordt bereikt. Aan de medewerkers wordt altijd openheid van zaken gegeven. De medewerkers zijn het visitekaartje van de onderneming, zij weten wat er binnen de onderneming speelt.
 
Integriteit
Vlint staat ervoor dat het werk adequaat en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Ook van de medewerkers wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de geldende regels. Medewerkers dienen betrouwbaar te zijn, doen wat zij zeggen en zeggen wat zij doen.

MEER INFORMATIE?

Bel voor meer informatie naar: 088-8877155

WILT U DAT WIJ CONTACT OPNEMEN?

Laat uw naam en telefoonnummer achter!